DANH SÁCH CÁC BÀI ÔN TẬP
QUY PHẠM VẬN HÀNH THIẾT BỊ TIÊU THỤ ĐIỆN CỦA CÁC HỘ TIÊU THỤ– ПЭЭП

Bộ dầu và năng lượng liên bang Nga

Tổng cục thanh tra năng lượng quốc gia

 

“Phê duyệt”

Trưởng thanh tra năng lượng quốc gia

B.P. Var-navski

01.03.1992

 

QUY PHẠM

VẬN HÀNH THIẾT BỊ ĐIỆN

CỦA CÁC HỘ TIÊU THỤ

 

Bắt buộc áp dụng đối với các hộ tiêu thụ điện của tất cả các bộ và cơ quan ngang bộ.

 

Xuất bản lần thứ năm, có sửa đổi và bổ sung.

 

 

Mát-xcơ-va

Nhà xuất bản năng lượng nguyên tử 1992

 

 31.28  68

Ĩ 621.31.002.5

Biên soạn: các thành viên của hội đồng thường trực về hoàn thiện các qui phạm thanh tra năng lượng nhà nước, các chuyên gia của công ty “ỴÐÐÝĐ” và “ÍÝ”.

            Qui phạm vận hành thiết bị điện của các hộ tiêu thụ /Thanh tra năng lượng nhà nước –Bộ năng lượng dầu Liên bang Nga – xuất bản lần thứ 5, có sửa đổi và bổ sung – Nhà xuất bản năng lượng nguyên tử 1992, gồm 388 trang.

ISBN 5-283-02 124-6

Qui phạm này được sửa đổi và bổ sung dựa trên cơ sở các yêu cầu của các văn bản pháp luật, các tiêu chuẩn mới và các tài liệu định mức kỹ thuật khác có tính đến kinh nghiệm vận hành thiết bị điện của các hộ tiêu thụ. Phiên bản thứ 4 với tựa đề “Qui phạm kỹ thuật vận hành thiết bị điện của các hộ tiêu thụ” xuất bản năm 1986-1989 tại nhà xuất bản “Năng lượng”.

Dành cho các cán bộ kỹ thuật nhân viên vận hành, hiệu chnh sa cha thiết bị điện.

  2202090000-249       -31.28

     051(01)-92

Phiên bản tiêu chuẩn thc tế sản xuất.

Qui phạm vận hành thiết bị điện của các hộ tiêu thụ

Hiệu đính - F.L. Kogan

Hiệu đính xuất bảnR.M. Vanhichkina

Hiệu đính mỹ thuậtB.N. Tumin

Hiệu đính kỹ thuậtV.V. Khapaeva

Sửa chữa bản in – G.A. Polonskaia

 

LỜI TỰA

 

            Hiện nay theo Danh mục các tài liệu an toàn đang sử dụng trong XNLD “Vietsovpetro”, một số tài liệu chưa có bản dịch sang tiếng Việt. Điều này gây khó khăn cho công việc vận hành thiết bị và công tác đảm bảo an toàn trên các công trình sản xuất của XNLD “Vietsovpetro”.

Nhằm khắc phục tình trạng này, các chuyên viên phòng, ban chức năng thuộc XNLD đã tiến hành dịch tài liệu “Quy phạm vận hành các thiết bị điện của các hộ tiêu thụ” từ nguyên bản tiếng Nga sang tiếng Việt.

Với mục đích góp phần bổ sung kiến thức cho những người trực tiếp sản xuất là chính, với những kiến thức chuyên môn về công tác dịch thuật còn hạn chế, rất mong nhận được các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa của bạn đọc.

Đây là bản dịch không chính thức, mang tính tham khảo và chỉ sử dụng trong XNLD “Vietsovpetro”. Khi nảy sinh những vấn đề trong việc áp dụng đề nghị sử dụng nguyên bản tiếng Nga.

Những người tham gia biên dịch:

Hà Mạnh Tuấn – Ban CK&AT XN Cơ điện.

Nguyễn Quang Mạnh –Phòng BHLĐ&KTAT XNLD.

Sửa và hiệu chỉnh bản dịch:

Phạm Trọng Đạt – Phòng Cơ điện XNLD.

 

 

Lời nói đầu

             “Qui phạm vận hành thiết bị điện của các hộ tiêu thụ” xuất bản lần thứ 5 được sửa đổi và bổ sung dựa trên cơ sở các yêu cầu của các văn bản pháp luật, các tiêu chuẩn mới và các tài liệu định mức kỹ thuật khác có tính đến kinh nghiệm vận hành thiết bị điện của các hộ tiêu thụ tính đến ngày 01/3/1992.

            Cũng tính đến các đề xuất của các hộ tiêu thụ, các viện nghiên cứu khoa học, các đơn vị thiết kế, sửa chữa và hiệu chỉnh.

            Trong phiên bản thứ năm có bổ sung một số chương sau: 1.3 - “Nghiệm thu đưa thiết bị điện vào hoạt động”; “Kỹ thuật an toàn, an toàn cháy và an toàn sinh thái học”; 2.12 - “Chiếu sáng bằng điện”.

            Ngoài ra cũng bổ sung thêm chương 3: “Thiết bị điện có chức năng đặc biệt”.

            Có sự thay đổi lớn và bổ sung ở chương: 1.2 - “Nhiệm vụ của nhân viên. Trách nhiệm và giám sát thực hiện Qui phạm”; 1.5 - “Quản lý thiết bị điện”; 1.6 - “Bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa, hiện đại hóa và cải tạo”.

            Phần “Các thuật ngữ và định nghĩa” cũng được đưa vào qui phạm.

            Phần “Tiêu chuẩn thử nghiệm các máy móc thiết bị điện của các hộ tiêu thụ” có hiệu chỉnh một số thông số, được đưa vào phụ lục.

            Qui phạm tập trung sự chú ý của nhân viên vào các vấn đề vận hành thiết bị điện và không thay thế cho các tiêu chuẩn quốc gia hay các tài liệu tiêu chuẩn kỹ thuật khác qui định về cấu tạo các thiết bị điện. Vì vậy khi lắp đặt, hiện đại hóa và cải tạo thiết bị điện, ngoài qui phạm này còn phải sử dụng “Qui phạm lắp đặt thiết bị điện ” (ĨÝ), các qui phạm và định mức xây dựng (ĐÍ), tiêu chuẩn vệ sinh khi thiết kế xí nghiệp công nghiệp, các tiêu chuẩn nhà nước.

Kể từ khi ban hành Qui phạm này, chấm dứt hiệu lực của “Qui phạm kỹ thuật vận hành thiết bị điện của các hộ tiêu thụ” (xuất bản lần thứ 4) và chương “Thiết bị điện có chức năng đặc biệt” của qui phạm cùng tên (xuất bản lần thứ 3).

Tất cả các tài liệu định mức kỹ thuật có chứa các chương, phần, mục đề cập đến việc vận hành thiết bị điện của các hộ tiêu thụ, phải được làm cho phù hợp với Qui phạm này.

            Tham gia biên soạn Qui phạm này có các thành viên của hội đồng thường trực về hoàn thiện các qui phạm thanh tra năng lượng nhà nước Nga, các chuyên gia của công ty “ỴÐÐÝĐ” và “ÍÝ”.

Trong thời gian này công ty “ỴÐÐÝĐ” đang chuẩn bị phiên bản mới “Qui phạm kỹ thuật an toàn khi vận hành thiết bị điện” mà Qui phạm đó sẽ là bản thống nhất cho các trạm phát điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ điện.

Trong thời gian chờ sự ra mắt của Qui phạm kể trên vẫn tiếp tục sử dụng “Qui phạm kỹ thuật an toàn khi vận hành thiết bị điện” (xuất bản lần thứ 4).

            Các ý kiến đóng góp và nhận xét về Qui phạm này xin vui lòng gửi theo địa chỉ của Thanh tra năng lượng nhà nước (103074, Mát-xcơ-va, đại lộ Trung Hoa, nhà 7).


 

 

 

Qui phạm vận hành thiết bị điện của các hộ tiêu thụ

Các thuật ngữ và định nghĩa

Khóa liên động của linh kiện (thiết bị) kỹ thuật điện

Phần linh kiện (thiết bị) kỹ thuật điện, dùng để ngăn ngừa hoặc hạn chế việc thực hiện thao tác bằng một phần của linh kiện trong trạng thái hay vị trí nhất định của các phần khác của linh kiện nhằm mục đích ngăn ngừa sự xuất hiện ở đó trạng thái ngoài giới hạn.

Linh kiện kỹ thuật điện phòng nổ (thiết bị kỹ thuật điện và thiết bị điện)

Linh kiện kỹ thuật điện (thiết bị kỹ thuật điện, thiết bị điện) có chức năng đặc biệt, được chế tạo để loại trừ hay ngăn ngừa sự bắt cháy của môi chất nguy hiểm nổ ở xung quanh do việc vận hành linh kiện này.

Đường dây tải điện trên không

Đường dây tải điện mà dây dẫn của nó được giữ ở phía trên mặt đất bởi cột điện và sứ cách điện

Trạm biến thế bên trong

Trạm biến điện chiếm một phần tòa nhà

Mạch thứ cấp  của trạm phát điện (trạm biến điện)

Tập hợp dây cáp điện và dây dẫn điện kết nối các thiết bị điều khiển, tự động hóa, báo tín hiệu, bảo vệ và đo đạc ở trạm phát điện (trạm biến điện)

Tập sự

Điều khiển thiết bị điện hay thực hiện các nhiệm vụ khác tại chỗ làm việc của nhân viên trực, có sự giám sát và được phép của người lãnh đạo có trách nhiệm

Hướng dẫn

Phổ biến cho nhân viên nội dung các yêu cầu cơ bản về tổ chức lao động an toàn và tuân thủ các qui phạm kỹ thuật an toàn khi vận hành thiết bị điện, phân tích các sai sót đã hoặc có thể xảy ra tại nơi làm việc của người được hướng dẫn, làm tăng sư hiểu biết và kỹ năng thực hiện công việc một cách an toàn, giữ vững và phát triển kiến thức về qui phạm an toàn cháy.

Nguồn năng lượng điện (nguồn điện năng)

Linh kiện (thiết bị) kỹ thuật điện chuyển đổi các dạng năng lượng khác thành năng lượng điện.

Đường dây cáp tải điện

Đưởng dây tải điện bằng một hay nhiều sợi dây cáp điện chôn trong đất, đặt trong hào cáp , đường ống hay kết cấu cáp.

Sửa chữa lớn

Sửa chữa nhằm phục hồi sự hoàn hảo và toàn phần hay gần toàn phần tuổi thọ của linh kiện bằng cách thay thế hay phục hồi bất kỳ phần nào, kể cả phần cơ sở.

Thiết bị phân phối trọn bộ

Thiết bị phân phối điện, cấu tạo từ các tủ hay khối có chứa bên trong chúng thiết bị, thiết bị điều khiển, kiểm tra, bảo vệ, tự động và tín hiệu, được giao trong dạng lắp đặt hoàn chỉnh hay sẵn sàng để lắp ghép.

Trạm biến điện trọn bộ

Trạm biến điện, cấu tạo từ các tủ hay khối có chứa bên trong chúng máy biến điện hay thiết bị khác của thiết bị phân phối, được giao trong dạng lắp đặt hoàn chỉnh hay sẵn sàng để lắp ghép.

Đường dây tải điện

Đường dây đi ra bên ngoài phạm vi trạm phát điện hay trạm biến điện và dùng để truyền tải năng lượng điện

Trung tính

Điểm nối chung kiểu hình sao của các cuộn dây (phần tử) của thiết bị điện

Sửa chữa định kỳ

Sửa chữa được bố trí theo yêu cầu của tài liệu tiêu chuẩn kỹ thuật

Hộ tiêu thụ điện

Xí nghiệp, tổ chức, công sở, xưởng sản xuất có địa giới riêng, công trình xây dựng, căn hộ, mà ở đó các thiết bị điện được nối với lưới điện và sử dụng năng lượng điện.

Trạm biến đổi

Trạm biến điện dùng để chuyển đổi dạng dòng điện hay tần số

Thiết bị tiêu thụ điện

Thiết bị mà trong đó có sự chuyển đổi điện năng thành dạng năng lượng khác để sử dụng

Sơ đồ nguyên lý điện của trạm phát điện (trạm biến điện)

Sơ đồ thể hiện thành phần các thiết bị và mối liên hệ của chúng, cho ta khái niệm về nguyên tắc làm việc của các phần  của trạm phát điện (trạm biến điện)

Sửa chữa

Tập hợp các thao tác nhằm phục hồi sự hoàn hảo hay khả năng làm việc của các chi tiết và tuổi thọ của chúng hay của các bộ phận của chúng

Mạch điều khiển

Mạch điện một chiều hoặc xoay chiều dùng để chuyển tải hoặc phân phối điện năng, được sử dụng nhằm mục đích điều khiển, tự động, bảo vệ và tín hiệu của trạm phát điện (trạm biến điện)

Mạch động lực

Mạch điện có chứa các phần tử mà chức năng cơ bản  của chúng là sản xuất hoặc chuyển tải phần lớn điện năng, phân phối hoặc biến đổi thành dạng năng lượng khác hay điện  năng nhưng với các thông số khác.

Hệ thống thanh cái

Toàn bộ các thành phần liên kết các mối nối của thiết bị phân phối điện

Thực tập

Huấn luyện nhân viên tại nơi làm việc dưới sự chỉ đạo của nhân viên có trách nhiệm sau khi đã hướng dẫn lý thuyết hay thực hiện đồng thời, nhằm nắm vững kiến thức thực tế về nghiệp vụ, phỏng theo các đối tượng phục vụ hay điều khiển.

Sửa chữa nhỏ

Sửa chữa nhằm đẳm bảo hay phục hồi sự làm việc của các linh kiện bằng cách thay thế và (hoặc) phục hồi từng phần riêng biệt

Bảo dưỡng kỹ thuật

Tập hợp các thao tác hay thao tác nhằm duy trì khả năng làm việc hoặc sự hoàn hảo của các linh kiện khi sử dụng chúng theo mục đích, trong trạng thái chờ đợi, bảo quản hoặc vận chuyển

Vật dẫn điện

Thiết bị ở dạng thanh dẫn hoặc dây dẫn có sứ cách điện và kết cấu nâng đỡ, dùng để chuyển tải và phân phối điện trong phạm vi trạm phát điện (trạm biến điện) hay xưởng.

Trạm biến thế

Trạm điện dùng để biến đổi điện năng ở điện áp này thành điện năng ở điện áp khác bằng máy biến thế.

Trạm kéo

Trạm điện chủ yếu dùng để cấp nguồn cho các phương tiện giao thông trên thanh kéo điện thông qua mạch tiếp xúc.

Bảng điều khiển trạm phát điện (trạm biến điện)

Tập hợp các bảng có chứa thiết bị điều khiển, kiểm tra và bảo vệ trạm phát điện (trạm biến điện), đặt trong một phòng.

Trạm biến điện

Thiết bị điện dùng để nhận, biến đổi và phân phối điện năng, cấu tạo từ các máy biến điện hay thiết bị chuyển đổi năng lượng khác, cùng các thiết bị điều khiển và phụ trợ

Lưới điện

Tập hợp các trạm biến điện, thiết bị phân phối và kết nối các đường tải điện của chúng, dùng để chuyển tải và phân phối điện năng

Lưới điện có trung tính nối đất

Lưới điện có chứa thiết bị mà trung tính của nó, toàn bộ hay một phần, được nối trực tiếp với đất hay nối với đất thông qua thiết bị có điện trở nhỏ so với điện trở thứ tự không.

Lưới điện có trung tính cách ly

Lưới điện có chứa thiết bị mà trung tính của nó không nối trực tiếp với thiết bị tiếp đất hay nối với chúng thông qua thiết bị đo đạc, bảo vệ, tín hiệu nhưng với điện trở lớn.

Trạm (bảng) phân phối điện

Thiết bị phân phối điện không nằm trong phạm vi trạm biến điện

Thiết bị phân phối điện

Thiết bị dùng để nhận và phân phối điện năng cùng một điện áp và có chứa thiết bị đóng cắt

Trang thiết bị điện

Tập hợp các thiết bị điện liên kết với nhau bởi dấu hiệu chung.

Ghi chú: dấu hiệu liên kết chung tùy theo nhiệm vụ có thể là: mục đích, ví dụ công nghệ; điều kiện vận hành, ví dụ điều kiện nhiệt đới; trực thuộc công trình, ví dụ máy hay xưởng

Mạng điện

Tập hợp các dây điện và cáp điện có kèm theo giá kẹp, chi tiết bảo vệ và lắp đặt, để trên bề mặt hay bên trong các kết cấu xây dựng của tòa nhà hay công trình

Trạm phát điện

Thiết bị năng lượng dùng để sản xuất điện năng, bao gồm phần kết cấu xây dựng và thiết bị để biến đổi điện năng cùng các thiết bị phụ trợ.

Thiết bị điện

Tập hợp thiết bị và công trình có liên quan đến nhau dùng để sản xuất hay biến đổi, vận chuyển, phân phối hoặc tiêu thụ điện

Vận hành

Giai đoạn chu kỳ sống của linh kiện mà ở đó chất lượng của nó được thể hiện, duy trì và phục hồi

 

  |<    <<    >>    >| [Về đầu trang]  [Về trang danh sách các bài ôn tập]

 

 

 

  XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH "VIETSOVPETRO"  "Web Master | Copyright ©2004 by Công ty giải pháp phần mềm FPT