DANH SÁCH CÁC BÀI ÔN TẬP
TẬP HỢP CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN VỀ ĐIỆN - 2000

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

 

TẬP HỢP CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN

VỀ ĐIỆN

(Tái bản lần thứ nhất)

 

NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

HÀ NỘI – 2000

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 5556 – 1991 

MỤC LỤC

Phần 1. Thiết bị điện hạ áp – Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật (TCVN) 5556-91).

Phần 2. Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện (TCVN 4756-89).

Phần 3. An toàn điện trong xây dựng – Yêu cầu chung (TCVN 4086-85).

Phần 4. Công việc hàn điện – Yêu cầu chung về an toàn (TCVN 3146-86).

Phần 5. Kỹ thuật an toàn máy cắt kim loại – Yêu cầu đối với trang thiết bị điện. (TCVN 4726-89).

Phần 6. máy điện cầm tay – Yêu cầu kỹ thuật (TCVN 4163-85).

Phần 7. Palăng điện – Yêu cầu chung về an toàn (TCVN 5180-90).

Phần 8. Trường điện từ tần số radio – Yêu cầu chung về an toàn (TCVN 3718-82).

Phần 9. Biển báo an toàn về điện (TCVN 2572-78).

Phần 10. Máy biến áp và cuộn kháng điện lưu – Yêu cầu an toàn (TCVN 3259-92).

Phần 11. Khí cụ đóng cắt mạch điện, điện áp đến 1000V – Yêu cầu an toàn (TCVN 3145-79).

Phần 12. Tủ điện của thiết bị phân phối trọn bộ và của trạm biến áp trọn bộ - Yêu cầu an toàn (TCVN 2295-78).

Phần 13. Thiết bị ngắt điện bảo vệ người dùng ở các máy và dụng cụ điện di động có điện áp đến 1000V – Yêu cầu kỹ thuật chung (TCVN 4115-85).

Phần 14. Khí cụ điện chuyển mạch điện áp đến 1000V – Yêu cầu kỹ thuật chung (TCVN 3623-81).

Phần 15. Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu quy phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt (TCVN 5334-1991).

Phần 16. Máy điện quay – Yêu cầu an toàn (TCVN 6320-92).

Phần 17. Sào cách điện (TCVN 5887-91).

Phần 18. Ủng cách điện (TCVN 5558-91).

Phần 19. Thảm cách điện (TCVN 5589-91).

Phần 20. Găng cách điện (TCVN 5586-91).

 

 

  |<    <<    >>    >| [Về đầu trang]  [Về trang danh sách các bài ôn tập]

 

 

 

  XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH "VIETSOVPETRO"  "Web Master | Copyright ©2004 by Công ty giải pháp phần mềm FPT