Nhóm an toàn
Chuong trình đào tạo
 

  DANH SÁCH CÁC BÀI ÔN TẬP
Thứ tựTên bài họcNgày tạo
1 QUY PHẠM KỸ THUẬT AN TOÀN KHI VẬN HÀNH CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN CỦA CÁC HỘ TIÊU THỤ 20/05/2006
2 QUY PHẠM LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN 02/04/2006
3 TUYỂN TẬP TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6767-4:2000-TRANG BỊ ĐIỆN 10/03/2006
4 TẬP HỢP CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT AN TOÀN VỀ ĐIỆN - 2000 02/04/2006
5 QUY PHẠM LIÊN NGÀNH VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG KHI VẬN HÀNH THIẾT BỊ ĐIỆN 10/03/2006
6 ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 05/04/2006
7 QUY PHẠM VẬN HÀNH THIẾT BỊ TIÊU THỤ ĐIỆN CỦA CÁC HỘ TIÊU THỤ– ПЭЭП 10/03/2006
8 РД 34.21.122.87 CHỈ DẪN LẮP ĐẶT CHỐNG SÉT CHO TOÀN NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH 02/04/2006
1
      
  XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH "VIETSOVPETRO"  "Web Master | Copyright ©2004 by Công ty giải pháp phần mềm FPT